Monday, June 18, 2012

حالا گاهي به انكه موضوع عشقي عريض و طويل و عميق و دقيق اين يك و آن ديگري نگاه مي كني و تو هيچ موضوعيتي نمي بيني .. حالا با خودت فكر مي كني چرا و چطور و چگونه ست كه اين يك ان ديگري را ...
و سخت مي شود كه به آينه برگردي و از خودت همان سوال را بپرسي
حالا فقط گاهي مي تواني بگويي: عجب!
و آهي بكشي و بروي
مثلاً از سر رسيدن.

نرسيديم اما.

Friday, May 20, 2011


در زبان یوسف باران آب است و شیر آب است و آب آب است ...
صدایش مرتب -با زیباترین لهجه ی ممکن- به گوش می رسد: آب!

Thursday, March 17, 2011

کشتار در زندان ایران باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد
مارچ ۱۷ - ۲۰۱۱ (۲۶ اسفند ۱۳۸۹)

سازمان عفو بین الملل درخواست نموده است تا به گزارشهای حاکی بر کشته شدن ۱۴ تفر در زندانی در نزدیکی تهران در هفته ی جاری رسیدگی شود.

این حادثه در سه شنبه شب در زندان قرل حصار کرج که زندانیانی بیش از ظزفیت مجاز در آن نگهداری می شوند با درگیری میان زندانیان و نگهبانان زندان اتفاق افتاده است. رئیس زندان اعلام کرد که یک نحقیق قضایی در این خصوص آغاز شده است.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت: "چنین آمار بالای تلفات بسیار نگران کننده است. مسئولین زندان مسئولیت حفظ نظم و محافظت از جان زندانیان را بر عهده دارند، اما باید محدودیتهایی را در عملکرد خود اعمال نمایند."

"یک تحقیق و تفحص فوری در خصوص این کشته شدگان ضروری است اما باید آن را شفاف و مستقل ، مطابق بر استانداردهای بین المللی حقوق، همانند قوانینی که نمونه آنها در «استاندارد حداقل قوانین در مورد نحوه ی رفتار با زندانیان» (۱) و «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی افراد تحت هرگونه عنوان بازداشت یا زندانی» (۲) تعریف شده اند، انجام پذیرد.

"متاسفانه دستگاه قضایی ایران به تکرار در انجام تحقیقاتی از این دست کوتاهی نموده است، ینابراین ما بار دیگر از جامعه ی جهانی درخواست می کنیم تا از نشست جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل استفاده و یک کمیته گزارشگری ویژه برای نظارت و گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب نمایند."

مقامات مسئول زندان ادعا کردند که اغتشاش توسط تعدادی ز زندانیان محکوم به اعدام و متخلفین جرائم مربوط به حمل و فروش مواد مخدر که با آتش زدن محوطه و دیگر اقدامات خرابکارانه ازجمله حمله به نگهبانان زندان جهت فرار از زندان را داشتند، شروع شد.

در حالی که گروه های فعال حقوق بشر در گزارش به سازمان عفو بین الملل اعلام کردند که زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان و اقدام مسئولین در انتقال تعدادی از زندانیان برای اجرای حکم اعدام دست به اعتراض زدند.

یکی از این فعالین که در خارج از کشور مستقر است گفت که وی تا ساعات اولیه ی چهارشنبه، در همان زمانی که خطوط تلفن زندان قطع شدند، در حال مکالمه ی تلفنی با یکی از زندانیان در داخل بخش ۲ زندان بوده است.

"زندانیان بر بخش ۲ و ۳ زندان مسلط شدند،" این فعال حقوق بشر برای عفو بین الممل تشریح کرد.

"به من گفته شد که نگهبانان مسلح روی بام زندان و در خارج درهای بخش مستقر شدند و زندانیان زختخوابها را به آتش کشیدند تا از ورود نگهبانان جلوگیری کنند. آن زندانی به من گفت که زندانبانان بر روی همه آتش گشودند."

گزارشهای رسیده جاکی بر این هستند که حداقل شش نفر در اثر جراحات ناشی از اصابت گلوله جان سپردند و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شده اند، به اضافه ی تعدادی که در -یا در راه- مرکز درمانی جان سپردند.


بر اساس گزارشهای رسیده تلویزیون دولتی ایران در روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۴ نفر ، شامل حداقل ۹ زندانی، کشته و ۳۳ نفر مجروح شده اند. تعدادی از نگهبانان زندان هم ممکن است در میان کشته شدگان باشند.

"ما مطلع هستیم که در حال حاضر مقامات ایرانی با اعدام بیش از ۱۰۰ نفر -بیشتر آنها متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر- از ابتدای سال جاری، به روند اعدام ها شدت بخشیده اند. این واقعه هم دلیل دیگری است بر اینکه مقامات فوق می بایست کلیه ی اعدامها را تا مدت زمان نامعین به تعویق بیاندازند."

***

(۱) Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners:
استاندارد حداقل قوانین لازم در نحوه ی رفتار با زندانیان: مجموعه ای از دستورالعمل ها برای قوانین بین المللی و کشوری که اساس عمکرد درست در رفتار با زندانیان و مدیدریت زندانها قرار گرفته اند. سازمان ملل این مجموعه ی دستورالعمل را در ۳۰ آگوست سال ۱۹۵۵ به مجموعه ی خود اضافه کرد.

(۲) UN Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment:
مجموعه اصول برای حمایت از تمامی افراد تحت هرگونه عنوان بازداشت یا زندانی: این اصول که در سال ۱۹۸۸ میلادی بوجود آمدند، برای محافظت از تمامی افرادی که تحت هرگونه شرایط بازداشت یا دستگیری هستند، به کار می روند